Aslakstrøm Gård

            Gården

 

 

 

 

 

 

 

Aslakstrøm Gård ligger i Aremark, mellom Ørje og Halden. Eiendommen består av ca 100 mål innmark og ca 1300 da skog. Den har grense mot Haldenvassdraget (Strømselva) i vest og Langetjern i øst, Bergstrøm i syd og Bøen i nord. Aslakstrøm har historie helt tilbake til 800-tallet (se Gårdshistorie), men de fleste nåværende hus er fra 1800-1850. Skogen og jordene drives privat.

      

Hovedbygning

       

Stall, låve og fjøs                                                                                          Stabbur

Kjøkken

    

 Dagligstue

          

Spisestue

         

Hjørnestue

Storstue

   

   

Kammers vest                                                                        Kammers øst

Tilbake til forside